Zasiedzenie nieruchomości

Najbardziej klasycznym przypadkiem nabycia praw do nieruchomości jest jej kupno. Często zdarza się też, że ktoś staje się właścicielem nieruchomości (albo jej części) poprzez dziedziczenie. Na pewno nie można mówić o wzięciu na własność nieruchomości niczyjej, ponieważ w polskim stanie prawnym takie nieruchomości nie istnieją. Właściciel co prawda może być nieustalony, jednak na pewno istnieje. Nie oznacza to jednak, że nieruchomości nieużywanej nie da się objąć na własność. Służy temu instytucja zasiedzenia.

Nabycie w drodze zasiedzenia

Nabycie w drodze zasiedzenia jest teoretycznie bardzo proste. Zasiedzenie nieruchomości polega na wykorzystywaniu jej przez pewien okres jak właściciel. Wydaje się, że jest to bardzo proste, lecz wiąże się z kilkoma utrudnieniami. Przede wszystkim aktywność raczej nie powinna się ograniczać do pojawiania się na gruncie co jakiś czas. Zasadniczo należałoby faktycznie wykorzystywać tą nieruchomość i o nią dbać. Okres wykorzystywania powinien być także nieprzerwany, co jest dodatkowym utrudnieniem.

Terminy

W przypadku posiadacza nieruchomości w dobrej wierze (czyli takiego, który jest przekonany iż posiada tytuł prawny do danej nieruchomości), termin zasiedzenia wynosi 20 lat. W przypadku posiadacza w złej wierze (czyli takiego, który świadomie chce zasiedzieć nie swoją nieruchomość) termin taki wynosi trzy lata. Po tym okresie należy wnieść do sądu o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia. Praktyka pokazuje, że nie jest to wcale taka łatwa procedura.

Dowiedz się więcej czytając https://otico.pl/blog/

Be the first to comment on "Zasiedzenie nieruchomości"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*