Luty 2018

Zasiedzenie nieruchomości

Najbardziej klasycznym przypadkiem nabycia praw do nieruchomości jest jej kupno. Często zdarza się też, że ktoś staje się właścicielem nieruchomości (albo jej części) poprzez dziedziczenie….Zysk z wynajmu nieruchomości

Dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rynek mieszkań jest bardzo, ale to bardzo niepewny. Bywa tak, iż możliwe jest coś sprzedać z dużym…